Пробиване с диам. борк - осн. технол. р-ди /ден.jpg