KSS Кабелни превръзки 4.6x203мм. Бели,   CV200.jpg